<dd id="ca2qn"></dd>
  <em id="ca2qn"><object id="ca2qn"><u id="ca2qn"></u></object></em><em id="ca2qn"><object id="ca2qn"><u id="ca2qn"></u></object></em>

 1. <s id="ca2qn"><acronym id="ca2qn"></acronym></s>
  1. <tbody id="ca2qn"><noscript id="ca2qn"></noscript></tbody>
   <rp id="ca2qn"></rp>
    1. 客服電話:021-61681915

     康希通信科技(上海)有限公司

     當前位置:網站首頁 > 產品解決方案 > WLAN >

      產品解決方案

     1. 產品概述
     2. WLAN
     3. Wi-Fi Connectivity
     4. 智能物聯
     5. 5G NR
     無線接入

     移動終端網絡接入方案,采用創新的設計方式,提供適用于手機、平板的小封裝、高性價比的射頻FEM芯片,部分產品支持WIFI6 MU-MIMO。


     5.8GHz Wi-Fi 6 (802.11ax) Front-end Module

     Part No. Vcc
     (V)
     TX RX Coupling  Factor
     (dB)
     2.4GHz
     Notch
     Filter
     Package
     (mm)
     Pout@-43dB
     (dBm)
     Pout@-35dB
     (dBm)
     Gain
     (dB)
     Icq
     (mA)
     Gain
      (dB)
     NF
     (dB)
     KCT8539S 5 17 21.5 30 210 14 2.6 - Yes 3*3
     KCT8539S-M 5 17 21.5 30 210 14 2.6 - Yes 3*3
     KCT8539S-1 5 19.5 22.5 31 165 14.5 2.6 - Yes 3*3
     KCT8546S (R) 5 17 20.5 29 135 14.5 2.6 - Yes 2.5*2.5
     KCT8528HE 5 19 24 32 170 16 1.7 - Yes   3*5
     KCT8548HE 5 19 23.5 32 170 16 1.7 16.5 Yes 3*5
     KCT8546HE(Q) 5 17 20.5 29 140 15 1.7 - Yes 2.5*2.5
     KCT8547HE-1 5 17 20.5 29 140 16 1.7 - Yes 3*3
     KCT8570HE 5 19 23 30 155 15 1.7 17 Yes 3*3
     KCT8575HE 5 20 23 32 160 16.5 1.7 - Yes 3*3
     KCT8576HE 5 19.5 23 31 160 16.5 1.7 - Yes 2.5*2.5
     KCT8577HE 5 17.5 24 31.5 160 16.5 1.7 - Yes 3*3
     KCT8574HE 3.3 16.5 20 30.5 130 15 1.75 - Yes 2.5*2.5
     KCT8571HE 3.3 16.5 20 30.5 130 15 1.75 16.5 Yes 3*3
     KCT8546QL 3.3 14.5 18 29.5 125 15 1.75 - Yes 2.5*2.5


     5.8GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Front-end Module

     Part  No.
     Vcc
     (V)
     TX RX 2.4GHz
     Notch
     Filter
     Package
      (mm)
     Pout@-35dB (dBm) Pout@-30dB (dBm) Gain
     (dB)
     Icq
     (mA)
     Gain
     (dB)
     RX NF
      (dB)
     KCT8526H 5 23.5 24.5 32 160 16 1.7 Yes 3*3
     KCT8527H 5 22.5 23.5 32 200 15 1.7 Yes 2.5*2.5
     KCT8528H 5 23.5 25.5 32 160 16 1.7 Yes 3*5
     KCT8522D 5 21.5 22.5 31 190 14 3.0 Yes 3*3
     KCT8525D 5 20.5 21.5 30.5 180 14 3.0 Yes 2.5*2.5
     KCT8525D-1 5 22 23 31 190 14 3.0 Yes 2.5*2.5
     KCT8523D 5 22.5 23.5 31 190 14 3.0 Yes 3*3
     KCT8529D 5 22.5 23.5 31 190 14 3.0 Yes 2.5*2.5
     KCT8529D-1 5 23 24 31 190 14 3.0 Yes 2.5*2.5
     KCT8522C 5 21 22 29 230 13 3.0+ - 3*3
     KCT8525C 5 21 22 29 235 13 3.0+ - 2.5*2.5
     KCT8535C 5
     3.3
     21.5
     18
     22.5
     19
     28
     28
     250
     200
     12
     12
     3.0+
     3.0+
     - 2*2
     KCT8536C 5
     3.3
     20.5
     17
     21.5
     18
     28
     27
     135
     120
     12
     12
     3.0+
     3.0+
     -  2*2
     KCT8537C 5 21 22 29 235 13 3.0+ - 2.3*2.3
     KCT8533C 3.3 18 19 29 200 12 3.0+ - 3*3
     KCT8534C 3.3 18 19 29 200 12 3.0+ - 2.5*2.5
     KCT6526H 5 23 25 32 200 - - - 4*4


     2.4GHz Wi-Fi 6 (802.11ax) Front-end Module

     Part  No. Vcc
     (V)
     TX RX Coupling  Factor
     (dB)
     Package
     (mm)
     Pout@-43dB
     (dBm)
     Pout@-35dB
     (dBm)
     Gain
     (dB)
     Icq
     (mA)
     Gain
     (dB)
     NF
     (dB)
     KCT8239S 5 19.5 22 28 140 17.5 2.5 - 3*3
     KCT8237HE 5 20 23 30 150 15 1.5 - 3*3
     KCT8243HE 5 20.5 24.5 32 150 16 1.5 - 3*5
     KCT8248HE 5 20.5 24 32 150 16 1.5 20 3*5
     KCT8246HE(Q) 5 18 23 30 155 16 1.5 - 3*3
     KCT8247HE-1 5 20 22.5 30 155 15.5 1.5 - 3*3
     KCT8270HE 5 20 22.5 30 180 15.5 1.5 17 3*3
     KCT8276HE 5 20 24 32 150 16 1.5 - 3*3
     KCT8246QL 3.3 14 19.5 29.5 155 15 1.5 - 3*3
     KCT8271HE 3.3 16.5 19.5 28 140 15 1.5 18 3*3
     KCT8274HE 3.3 14 19.5 29.5 155 15 1.5 - 3*3


     2.4GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Front-end Module

     Part  No.
     Vcc
     (V)
     TX RX Package
     (mm)
     Pout@-35dB (dBm) Pout@-30dB (dBm) Gain
     (dB)
     Icq
     (mA)
     Gain
     (dB)
     NF
     (dB)
     KCT8226D 5 21.5 22.5 27.5 120 16.5 3 3*3
     KCT8227D 5 21.5 22.5 28 120 16.5 3 2.5*2.5
     KCT8227B 5 21.5 23.5 29.5 150 16 3 2.5*2.5
     KCT8229D 5 21.5 22.5 27.5 120 16.5 3 2.5*2.5
     KCT8229D-1 5 22.5 23.5 27.5 120 16.5 3 2.5*2.5
     KCT8234D 3.3 18.5 19.5 26 120 16.5 3+ 2.5*2.5
     KCT6225H 5 24.5 25.5 31.5 165 NA NA 3*3
     KCT8223H 5 23.5 24.5 29.5 160 16.5 1.5 3*3
     KCT8227H 5 23 24 30 160 15 1.5 2.5*2.5
     KCT8232H 5 23.5 25 30 150 15 1.5 3*5


     Dual-band Wi-Fi 5 (802.11ac) Front-end Module

     Part No. Vcc
     (V)
     TX RX Package
     (mm)
     Pout
     @-35dB
     (dBm)
     Gain
     (dB)
     Icq
     (mA)
     Gain
      (dB)
     NF
     (dB)
     KCT8822L 3.3 17@2.4G
     17 @5G
     30@2.4G
     30 @5G
      145@2.4G
     200 @5G
     16@2.4G
     12 @5G
     3.2 @2.4
     4 @5G
     4*4
      

     Wi-Fi LNA with Switch

     Part No. Frequency
     (GHz)
     Vcc
     (V)
      LNA Gain
     (dB)
     Bypass Loss
     (dB)
     NF
     (dB)
     Package
     (mm)
     KCT4521L 5.15~5.85 3.3 15.5 6.5 1.8 2.3*2.3

     Wi-Fi Switch

     Product
     Type
     Part
     No.
     Frequency
     (GHz)
     Vcc
     (V)
     Insertion Loss
     (dB)
     Isolation
     (dB)
     Package
     (mm)
     SPDT KCT2821L 0.1~3.0 3.3 0.60 @ 2.4~2.5 GHz
     0.65 @ 0.1~3.0 GHz
     23 @ 2.4~2.5 GHz
     20 @0.1~3.0 GHz
     1.25*2.1
     KCT2826L 0.1~6.0 3.3 0.55 @ 2.4~2.5GHz
     0.60 @ 0.1~3.0GHz
     0.80 @ 3.0~6.0GHz
     34 @ 2.4~2.5GHz
     33 @ 0.1~3.0GHz
     23 @ 3.0~6.0GHz
     1.5*1.5
     KCT2828L 0.1~6.0 3.3 0.40 @ 2.4~2.5GHz
     0.50 @ 0.1~3.0GHz
     0.70 @ 3.0~6.0GHz
     29 @ 2.4~2.5GHz
     28 @ 0.1~3.0GHz
     26 @ 3.0~6.0GHz
      1.0*1.0

     Wi-Fi Diplexer

     Part No. Frequency
     (GHz)
     Isolation
     (dB)
     Insertion Loss
     (dB)
     Return Loss
     (dB)
     Attenuation
     (dB)
     Package
     (mm)
     KCT2494G93T01 2.4~2.496
     4.9~5.95
      30 @ 0.03~2.7GHz
     41 @ 4.9-5.95GHz
     0.43 @2.4~2.5GHz
      0.56 @4.9~5.95GHz
     18 @2.4~2.5GHz
       20 @4.9~5.95GHz
     34 @4.8~5.95GHz
     18 @9.8~11.9GHz
     1.6*0.8
     KCT2494G93T11 2.4~2.496
     4.9~5.95
      30 @ 0.03~2.7GHz
     41 @ 4.9-5.95GHz
     0.43 @2.4~2.5GHz
      0.56 @4.9~5.95GHz
     18 @2.4~2.5GHz
       20 @4.9~5.95GHz
     34 @4.8~5.95GHz
     18 @9.8~11.9GHz
     1.6*0.8

     Copyright © 2018-2021  康希通信科技(上海)有限公司 All Rights Reserved.
     地址: 上海市浦東新區郭守敬路498號22501室
     電話:021-61681915   E-mail:Evan.chen@kxcomtech.com
     ICP備案號:滬ICP備14049167號
     工信部網站:http://www.beian.miit.gov.cn

     021-61681915
     开心彩票网